Vesti

Kratak vodič za praćenje nastave - osnovne studije

 
Slika Simona Žikić
Kratak vodič za praćenje nastave - osnovne studije
napisao/la Simona Žikić - ponedeljak, 12. oktobar 2020, 16:22
 

Pripremili smo vam kratak vodič za praćenje nastave u školskoj 2020/21. godini.

Fakultet koristi nekoliko digitalnih platformi kao deo nastavnog procesa i kao podršku službama Fakulteta. 

  1. Imejl servis Fakulteta – služi za komunikaciju sa nastavnim i vannastavnim osobljem Fakulteta. Svi studenti, nastavnici, službenici i saradnici Fakulteta imaju službenu imejl adresu (ime.prezime@fmk.edu.rs za zaposlene i ime.prezime.brojindeksa@fmk.edu.rs za studente) i u obavezi su da svu službenu prepisku obavljaju koristeći ovaj sistem. 

  1. Fakultetski informacioni sistem (FIS) – prijavljivanje ispita, prijavljivanje izbornih kurseva, evidencija položenih ispita i osvojenih ESPB kredita, evidencija uplata školarine. Prijava na izborne predmete za zimski semestar šk. 2020/21. godine traje do 25.10.2020Uputstvo za korišćenje Fakultetskog informacionog sistema – FIS možete preuzeti na ovom linku

  1. е.FMK servis (Moodle) – interni veb sajt Fakulteta na kojem se nalaze stranice svih predmeta, rasporedi nastave, ispita i sala i službi po spratovima, termini konsultacija, i akademski kalendar (radni i neradni dani, termini prijave ispita i ispitnih rokova). Na e.FMK se objavljuju važna obaveštenja i vesti, kao i informacije o praksama. Prijava na izborne predmete za zimski semestar šk. 2020/21. godine traje do 25.10.2020Uputstvo za korišćenje e.FMK servisa (Moodle) možete preuzeti na ovom linku.

  1. Google meet platforma – koristi se za održavanje online nastave, konsultacije, prezentacije i druge nastavne aktivnosti. Na Google meet platformu uključujete se sa fakultetske imejl adrese (ime.prezime.brojindeksa@fmk.edu.rs). Linkovi ka uključenju na online predavanja se nalaze na stranicama predmeta na internom veb sajtu e.FMK. Uputstvo za korišćenje Google meet platforme možete preuzeti na ovom linku. 

  2. Veb sajt FMK –  zvanična veb prezentacija Fakulteta, gde se nalaze sve informacije o studijskim programima, predavačima i aktivnostima Fakulteta. Svim e-servisima Fakulteta možete pristupiti i preko veb sajta, putem padajućeg menija: mojFMK.

Odgovore na najčešća pitanja možete pronaći ovde.

Želimo vam uspešno studiranje na FMK!

(Uredio/la Zvonko Stanković Banjeglav - izvorno objavljeno ponedeljak, 12. oktobar 2020., 20:06)