Vesti

Početak nastave u školskoj 2020/21. godini

 
Slika Simona Žikić
Početak nastave u školskoj 2020/21. godini
napisao/la Simona Žikić - sreda, 16. septembar 2020., 18:19
 

U zimskom semestru akademske godine 2020/21, na Fakultetu za medije i komunikacije nastava će se odvijati hibridnim modelom, odnosno kombinacijom nastave na fakultetu i onlajn, putem Google meet platforme. 

Rukovodeći se brigom o zdravlju naših studenata i nastavnika, odlučili smo da se predavanja iz obaveznih predmeta u potpunosti realizuju onlajn, dok će na izbornim predmetima biti onlajn ukoliko se prijavi više od 30 studenata. Vežbe se izvode u prostorijama Fakulteta, u manjim grupama. Nastava na osnovnim studijama počinje 05. oktobra, a na master i doktorskim studijama 26. oktobra. Raspored nastave naknadno će biti objavljen na internom veb sajtu: e.fmk. Konsultacije su po pravilu onlajn, a odbrane završnih radova odvijaće se prema dogovoru između nastavnika i studenata.

Kod onih oblika nastave gde se zahteva veća interakcija između studenata i nastavnika (vežbe i pojedini izborni predmeti, a koji se po pravilu odvijaju u manjim grupama), nastava će se izvoditi u prostorijama Fakulteta uz pridržavanje svih epidemioloških preporuka.

Stručna praksa za drugu, treću i četvrtu godinu osnovnih studija organizovaće se u skladu sa epidemiološkom situacijom, poštujući sve neophodne bezbednosne mere. Sve informacije o stručnoj praksi mogu se dobiti svakog dana u Centru za stručnu praksu: drugi sprat, soba 220, telefon: 011/26-28-124.

Nošenje zaštitinih maski, držanje propisane distance i upotreba dezinfekcionih sredstava biće obavezne mere u svim prostorijama Fakulteta, na predavanjima i vežbama.

Želimo vam svima uspešan početak nove školske godine. Iako će na prvi pogled možda izgledati drugačije, snaga naše interakcije ostaće FMKovski nepromenjena.

Uprava Fakulteta