Vesti

Prijava ispita - januarski rok

 
Slika Simona Žikić
Prijava ispita - januarski rok
napisao/la Simona Žikić - utorak, 24. decembar 2019., 14:49
 

Prijava ispita za januarski ispitni rok počinje 23.12.2019. godine i traje zaključno sa 09.01.2020.godine. Ispiti se prijavljuju online, putem Studentskog servisa. Naknadna prijava ispita će biti moguća 10.01.2020. godine i može se obaviti u Studentskoj službi uz uplatnicu na iznos od 1000 RSD po ispitu (uslovi za naknadnu prijavu su isti kao za redovnu prijavu ispita).

Uslov za prijavu ispita je:

  • položene predispitne obaveze
  • uplaćene rate za školarinu: upisnina, oktobarska, novembarska i decembarska rata

Studenti koju su odslušali predavanja završne godine studija (sva predavanja odslušana svih godina studija), a nisu položili sve ispite, mogu da prijave ispite putem Studentskog servisa uz nadoknadu od 3000 RSD po ispitu (ne odnosi se na studente koji su završnu godinu studija upisali u šk. 2019/20). Sredstva za prijavu ispita mogu se uplatiti na tekuće račune FMK, najkasnije do 27.12.2019. kako bi uplata bila proknjižena na vreme. Preporuka je da sredstva uplatite u poslovicama banaka, kako bi uplate brže bile proknjižene. Naknadna prijava ispita će biti moguća 10.01.2020. godine i može se obaviti u Studentskoj službi uz uplatnicu na iznos od 1000 RSD po ispitu (uslovi za naknadnu prijavu su isti kao za redovnu prijavu ispita - 3000 RSD po prijavi plus 1000 RSD za naknadnu prijavu, ukupno 4000 RSD).

Želimo vam puno uspeha na predstojećem ispitnom roku!

Vaš FMK