Vesti

Produžena prijava ispita u januarskom roku

 
Slika Simona Žikić
Produžena prijava ispita u januarskom roku
napisao/la Simona Žikić - petak, 14. decembar 2018., 11:58
 

Prijava ispita za januarski ispitni rok počinje 17.12.2018. godine i traje zaključno sa 14.01.2019.godine. Ispiti se prijavljuju online, putem Studentskog servisa. Naknadna prijava ispita će biti moguća 15.01.2019. godine i može se obaviti u Studentskoj službi uz uplatnicu na iznos od 1000 RSD po ispitu (uslovi za naknadnu prijavu su isti kao za redovnu prijavu ispita).

Uslov za prijavu ispita je:

  • položene predispitne obaveze
  • uplaćene rate za školarinu šk. 2018/2019: upisnina, oktobarska, novembarska, decembarska i januarska rata

Studenti koju su odslušali predavanja završne godine studija (sva predavanja odslušana svih godina studija), a nisu položili sve ispite, mogu da prijave ispite putem Studentskog servisa uz nadoknadu od 3000 RSD po ispitu. Sredstva za prijavu ispita mogu se uplatiti na tekuće račune FMK, najkasnije do 20.12.2018. kako bi uplata bila proknjižena na vreme. Naknadna prijava ispita će biti moguća 15.01.2019. godine i može se obaviti u Studentskoj službi uz uplatnicu na iznos od 1000 RSD po ispitu (uslovi za naknadnu prijavu su isti kao za redovnu prijavu ispita - 3000 RSD po prijavi plus 1000 RSD za naknadnu prijavu, ukupno 4000 RSD).

Želimo vam puno uspeha na predstojećem ispitnom roku!

Vaš FMK