Vesti

Radionica fotografije - Nevidljivo u fotografijj

 
Slika Simona Žikić
Radionica fotografije - Nevidljivo u fotografijj
napisao/la Simona Žikić - utorak, 20. novembar 2018., 14:37
 

Pozivamo vas na foto-radionicu pod nazivom Nevidljivo u fotografiji koju će voditi Katarina Šoškić i koja će biti održana:

  • 23. novembra od 15 do 17 i
  • 24. novembra od 11 do 15 u sali 10.

Svaka fotografija kojoj smo izloženi odvojena je od konteksta u kom je nastala i preneta je kroz prostor i vreme u trenutak i mesto u kom smo u prilici da je gledamo.
Šta vidimo na fotografiji zavisi od konteksta u kom je fotografija pred nama izložena. To čitanje slika kojima smo preplavljeni dešava se brzo, kroz predefinisane kodove, putem različitih kanala širenja i razmene informacija, i vrlo često mi kao gledaoci tih fotografija ostajemo pasivni, iako smo ovih dana, više nego ikad, pozvani da naizgled reagujemo. U toj brzini, retko stižemo da se zapitamo o široj slici koju fotografija kreira i kojoj doprinosi, bilo da čitamo vesti, posećujemo izložbe, gradimo svoj imidž na instagramu ili se na bilo koji drugi način srećemo sa njom.
Ako ovo putovanje kroz vreme i prostor sagledamo kao složeni događaj između tri učesnika: fotografa, fotografisanog i gledaoca, i razmotrimo njihove pozicije i međusobne veze, videćemo da je šira slika složena i da sva tri aktera na svoj način snose odgovornost i doprinose njenom kreiranju. Nevidljivo u fotografiji, kroz istoimeni kurs, potražićemo upravo kroz analizu pozicija i motiva ova tri aktera i njihovih veza, na primerima iz svakodnevice i ličnog iskustva. Iz tog razloga, pozvani ste da na radionicu dođete sa svojim (ne)dovršenim foto-projektima ili primerima fotografija autora koji su vama bitni za razumevanje fotografije. Dodatno, razmotrićemo alternativne metode za rad sa fotografijom, u kom fotografija potencijalno postaje alat za umetnička istraživanja, i deo misaonog procesa, a ne konačni cilj umetničke prakse.

Kurs je otvoren za sve, a obavezan za studente druge, treće i četvrte godine kojima je
fotografija obavezni ili izborni kurs.

Katarina Šoškić je umetnica iz Beograda, koja živi i radi na relaciji Beograd-Beč. Zanima je moć slike - način na koji se narativne karakteristike slike mogu iskoristiti za ispitivanje društvenih struktura. U svom radu ona koristi fotografiju i tekst kako bi istražila i analizirala društvene fenomene, kulturu i subkulturu, uticaj tradicije i istorije na konstrukciju društvenih uloga i njihove bazične psihološke mehanizme. Od oktobra 2016. je kanditatkinja za PhD u umetničkom istraživanju na Univerzitetu primenjenih umetnosti u Beču, gde na primeru analize različitih aspekata masovnog turizma na obalama Evrope preispituje mogućnosti širenja polja fotografije i fotografskih knjiga van okvira nemog medija. Uporedo, Katarina radi kao fotograf u polju modne, portretne i reportažne fotografije.