Vesti

Stručna praksa za studente osnovnih studija

 
Slika Simona Žikić
Stručna praksa za studente osnovnih studija
napisao/la Simona Žikić - ponedeljak, 1. oktobar 2018., 15:27
 

Studenti FMK pored stečenog teorijskog znanja imaju mogućnost da razvijaju profesionalne veštine i obavljaju stručnu praksu, gde prva poslovna iskustva stiču u velikom broju vodećih organizacija u zemlji i inostranstvu sa kojima fakultet sarađuje u okviru rada Centra za stručnu praksu i karijerno savetovanje.

U okviru nastavnog plana i programa, FMK organizuje stručnu praksu za studente svih studijskih programa osnovnih studija. Praksa se održava u organizacijama sa kojima Fakultet ima potpisane sporazume o poslovnoj saradnji.

Studenti svih studijskih programa praksu mogu obaviti počevši od druge godine studija, dok studenti na programu Psihologija praksu biraju od treće godine (u skladu sa Odlukom Departmana za psihologiju).

U Centru za stručnu praksu sa svakim studentom individualno se dogovara praksa, koja traje najmanje dve radne nedelje. Student stručnu praksu usklađuje sa studentskim obavezama na Fakultetu. Po završetku obavljene prakse, student dobija overeno uverenje od mentora o uspešno završenoj praksi. Nakon toga, student Centru za stručnu praksu podnosi izveštaj o radu koji je overen od strane poslodavca.

Stručna praksa se vrednuje po broju kredita, u zavisnosti od strukture studijskog programa, tj. praksa može da zameni jedan izborni predmet. Tokom studija, praksa se može vrednovati odgovarajućem brojem ESPB samo jednom, ali se može obaviti više puta.

Konsultacije u vezi sa stručnom praksom (ponuda, izbor, dinamika i drugo) zakazuju se telefonom (011/2628 124) ili putem imejla (maria.cerovina@fmk.edu.rs i slobodan.radosavljevic@fmk.edu.rs). Centar za stručnu praksu  (II sprat, kancelarija br. 220) stoji vam na raspolaganju svakog radnog dana od 10 do 16 časova.