Vesti

Profesionalna praksa u kompaniji Direct Media za studente sa Departmana komunikacije i odnosi sa javnošću

 
Slika Zvonko Stanković Banjeglav
Profesionalna praksa u kompaniji Direct Media za studente sa Departmana komunikacije i odnosi sa javnošću
napisao/la Zvonko Stanković Banjeglav - petak, 29. juni 2018., 15:59
 

 Ciljna grupa: studenti sa četvrte godine osnovnih i studenti sa master studija, koji su odslušali predavanja

Pozicija: Media Planning Assistent

Trajanje prakse: od 3 do 6 meseci, puno radno vreme od 8 časova

Prijava se vrši slanjem CV –ja na HRoffice@directmedia.rs

Program prakse podrazumeva proces selekcije, koji sprovodi HR sektor Direct Media.

Od praktikanta/kinje se očekuje da:

 • bude odgovoran/na  za izradu i realizaciju optimalnog plana za potrebe klijenta;
 • da učestvuje u kreiranju komunikacijske strategije za klijente u saradnji sa Account Manager-om i Group Account Manager-om;
 • prima zahteve za TV kampanju od Group Account Manager-a, Account Manager-a ili direktora;
 • vrši izradu TV media plana i dispozicije i bude odgovoran za njihovu ispravnost;
 • po odobrenju media plana od strane klijenta prosleđuje dispozicije medijima;
 • bude odgovoran/na je za arhiviranje materijala na mediju i kontroliše ispravnost emitovanja reklamnih poruka;
 • vrši monitoring kampanje i aktivnosti konkurencije;
 • u toku realizacije u dogovoru sa Group Account Manager-om, Account Manager-om ili direktorom vrši izmene media planova i njihovu adaptaciju;
 • vrši izradu real media plana i obračun istog, i prosleđuje Group Account Manager-u, Account Manager-u ili direktoru;
 • bude zadužen/na  za izradu izveštaja o realizaciji kampanje;
 • učestvuje u izradi pitch prezentacije sa ostalim članovima tima;
 • za svoj rad izveštava Group Account Manager-a.

(Edited by Simona Žikić - original submission Friday, 29 June 2018, 3:59 PM)