Vesti

Prijava ispita za junski rok 2

 
Slika Simona Žikić
Prijava ispita za junski rok 2
napisao/la Simona Žikić - četvrtak, 21. juni 2018., 14:03
 

Prijava ispita za junski rok 2 počinje 25.06.2018. godine i traje zaključno sa 01.07.2018.godine. Ispiti se prijavljuju online, putem Studentskog servisa. Naknadna prijava ispita će biti moguća 02.07.2018. godine i može se obaviti u Studentskoj službi uz uplatnicu na iznos od 1000 RSD po ispitu (uslovi za naknadnu prijavu su isti kao za redovnu prijavu ispita).

Uslov za prijavu ispita je:

  • položene predispitne obaveze
  • uplaćene sve rate za školarinu (Napomena: preporuka je da se školarina uplati do 22.06.2018. kako bi ista bila proknjižena na vreme)

Studenti koju su odslušali predavanja završne godine studija (sva predavanja odslušana svih godina studija), a nisu položili sve ispite, mogu da prijave ispite putem Studentskog servisa uz nadoknadu od 1000 RSD po ispitu. Sredstva za prijavu ispita mogu uplatiti na tekuće račune FMK. Napomena: preporuka je da se prijava ispita uplati do 22.06.2018. kako bi ista bila proknjižena na vreme.

Prilikom prijave ispita, molimo studente da popune evaluaciju za predmete koje su slušali u letnjem semestru i o opštim uslovima studiranja.

Želimo vam puno uspeha na predstojećem ispitnom roku!

Vaš FMK