Vesti

Prijava ispita u junskom roku

 
Slika Simona Žikić
Prijava ispita u junskom roku
napisao/la Simona Žikić - utorak, 15. maj 2018., 13:49
 

Prijava ispita za junski rok počinje 21.05.2018. godine i traje zaključno sa 03.06.2018.godine. Ispiti se prijavljuju online, putem Studentskog servisa. Naknadna prijava ispita će biti moguća 04.06.2018. godine i može se obaviti u Studentskoj službi uz uplatnicu na iznos od 1000 RSD po ispitu (uslovi za naknadnu prijavu su isti kao za redovnu prijavu ispita).

Uslov za prijavu ispita je:

  • položene predispitne obaveze
  • uplaćene sve rate za školarinu (Napomena: preporuka je da se školarina uplati do 18.05.2018. kako bi ista bila proknjižena na vreme)

Studenti koju su odslušali predavanja završne godine studija (sva predavanja odslušana svih godina studija), a nisu položili sve ispite, mogu da prijave ispite putem Studentskog servisa uz nadoknadu od 1000 RSD po ispitu. Sredstva za prijavu ispita mogu uplatiti na tekuće račune FMK. Napomena: preporuka je da se prijava ispita uplati do 18.05.2018. kako bi ista bila proknjižena na vreme.

Prilikom prijave ispita, molimo studente da popune evaluaciju za predmete koje su slušali u letnjem semestru io opštim uslovima studiranja.

Želimo vam puno uspeha na predstojećem ispitnom roku!

Vaš FMK