Vesti

Mesec kreativne ekonomije na FMK: Aplikacija pametnih nacija

 
Slika Simona Žikić
Mesec kreativne ekonomije na FMK: Aplikacija pametnih nacija
napisao/la Simona Žikić - sreda, 11. april 2018., 17:15
 

Tokom aprila meseca, tri četvrtka za redom, na Fakultetu za medije i komunikacije biće održana serija predavanja o tome da li je i koliko za neku naciju u savremenom svetu važno da kreativnost predstavlja jednu od najvažnijih osnova njenog razvoja.

Šta je kreativnost, šta ona znači u prvoj četvrtini XXI veka, kakva je njena veza sa ekonomijom, društvom i budućnošću jedne zemlje kao što je Srbija, kakva je uloga kreativnosti u savremenim okolnostima i modernom radu – to i još mnogo toga izložiće pet vrhunskih predavača:

19.04. od 19h u Sali 8

LAZAR DŽAMIĆ

Predavač na FMK, edukator/konsultant

Etički izazovi modernog marketinga i kreativnih industrija

Etičke dileme modernog kreativnog profesionalca.

Podaci kao gorivo modernog marketinga.

Veliki Brat protiv male braće.

Kako izbeći da kreativne industrije postanu kognitivni zagađivači.

Orvel i Haksli: dve paradigme modernog marketing sveta.

Zašto je menjanje sveta kroz kreativnost jedini posao dostojan odrasle osobe.

 

26.04. od 19h u Sali 8

Dr GORAN TOMKA

Kulturolog, docent na Fakultetu za sport i turizam

Ka kreativnom društvu – preduslovi i moguće putanje

Dominantni model razvoja kreativnih industrija pretpostavlja komercijalizaciju, te rast kompetitivnosti i efikasnosti kreativnog rada. Međutim, mnoga istraživanja pokazuju da za razvoj kreativnosti ključnu ulogu imaju saradnja (a ne kompetitivnost), učešće u upravljanju (a ne eksploatacija) i obrazovanje (a ne iskorišćavanje talenta). Šta ovi nalazi znače za razvoj kreativnih industrija? Predavanje nastoji da odgovori na ovo pitanje i skicira različite politike i prakse koje bi doprinele razvoju ne samo kreativnih industrija, već šire, kreativnog društva.