Vesti

Prijava ispita za aprilski ispitni rok

 
Slika Simona Žikić
Prijava ispita za aprilski ispitni rok
napisao/la Simona Žikić - petak, 2. mart 2018., 16:52
 

Prijava ispita za aprilski rok počinje 12.03.2018. godine i traje zaključno sa 18.03.2018.godine. Ispiti se prijavljuju online, putem Studentskog servisa. Naknadna prijava ispita će biti moguća 19.03.2018. godine i može se obaviti u Studentskoj službi uz uplatnicu na iznos od 1000 RSD (uslovi za naknadnu prijavu su isti kao za redovnu prijavu ispita).

Uslov za prijavu ispita je:

  • položene predispitne obaveze
  • uplaćene rate za školarinu (upisnina, oktobar, novembar, decembar, januar, februar i mart) Napomena: preporuka je da se školarina uplati do 10.03.2018. kako bi ista bila proknjižena na vreme.

Studenti koju su odslušali predavanja završne godine studija (sva predavanja odslušana svih godina studija), a nisu položili sve ispite, mogu da prijave ispite iz prolećnog semestra putem Studentskog servisa, bez nadoknade, dok ispite koji su iz jesenjeg semestra ili ranijih godina mogu prijaviti putem Studentskog servisa uz nadoknadu od 1000 RSD po prijavi. Sredstva za prijavu ispita mogu uplatiti na tekuće račune FMK. Napomena: preporuka je da se prijava ispita uplati do 10.03.2018. kako bi ista bila proknjižena na vreme.

Želimo vam puno uspeha na predstojećem ispitnom roku!

Vaš FMK

(Edited by Sanjin Labus - original submission Friday, 2 March 2018, 4:54 PM)

(Edited by Sanjin Labus - original submission Monday, 5 March 2018, 3:27 PM)