doc. dr Boban Tomić U okviru ovog predmeta bavićemo se produbljivanjem i sistematizacijom znanja o medijskim (novinarskim) žanrovima, njihovim modalitetima, strukturi, načinima pisanja, publikovanja. Medijski žanrovi su suštinski sadržaj svih medija masovnog komuniciranja i poznavanje teorije i prakse oblika medijskog izražavanja važna je osobina svih akademski obrazovanih medijskih stručnjaka i stvaralaca. Posebnu pažnju usmerićemo ka praktičnom radu i otkrivanju vrednosti pojedinih žanrova - vest, izveštaj, reportaža, intervju, komentar, kolumna, beleška. Učićemo o konvencionalnim žanrovima ali i o novim žanrovskim formama u on-line medijima.