prof. dr Mirjana Divac Jovanović, dr Kristina Brajović Car
Kurs je ograničen na maksimalno 40 studenata. Na kursu je obavezno prisustvo.

Silabus