mr Milan Jovanović

Silabus

Kurs predstavlja uvod u marketing, sa ciljem da studentima obezbedi osnovna znanja o ovoj disciplini za dalje usavršavanje. Kurs obuhvata definicije i elemente marketinga, marketinške metode i procese, marketing miks, pozicioniranje, oblike marketing komunikacije i kanale komunikacije, prezentaciju brenda, kao i kritički osvrt na uticaje marketinških aktivnosti na savremeno društvo kao i samu kritiku marketinga.