Doc Dr Boban Tomić

Silabus

Ciljevi nastave: Upoznavanje studenata sa stanjem i perspektivama razvoja savremenih medijskih sistema, organizacija i njihovih praktičnih delovanja. Proširivanje znanja iz savremenih kreativnih praksi u srpskim štampanim, elektronskim i novim medijima. Upoznavanje sa savremenim programskim konceptima, kreativnim sadržajima i tehnologijama funkcionisanja savremenih medija u Srbiji. Ukazivanje na značaj kreativnosti i kreativnih pristupa u stvaranju medijskih sadržaja. Ishod nastave: Studenti poseduju sva relevantna ynanja o savremenim medijskim praksama u srpskim medijima, poseduju veštinu da se snađu u polju proučavanja i praktičnog delovanja u savremenim medijskim praksama. osposobljeni su za samostalno analiziranje, sagledavanje i vrednovanje kreativnih praksi savremenih medija.