Doc. Dr Boban Tomić, MA Danica Čigoja

Silabus

Ciljevi nastave: Upoznavanje studenata sa savremenim konceptima primene etike javne reči a posebno etike u medijima. Sticanje znanja i osposobljavanje za samostalno delovanje u oblasti primenjene medijske etike. Ovladavanje znanjima iz baznih etičkih oblasti - metaetike, normativne etike i primenjene etike. Upoznavanje sa osnovnim koceptima regulacije, deregulacije, samoregulacije i medijske deontologije. Ishodi: Studenti su ovladali osnovnim znanjima iz navedenih oblasti i osposobljeni su da uspešno identifikuju etičke aspekte u funkcionisanju savremene medijske indusrije i javne reči uopšte.