doc. dr Amra Latifić
Na kursu je obavezno prisustvo. Kurs je ograničen na 22 studenta: 15 sa samerova Novinarstvo i Komunikacije i 7 sa smera Psihologija

Silabus