prof. dr Tatjana Rosić Ilić
Obavezan predmet na: Kultura globalnih medija
Kolokvijalni predmet na: Odnosi sa javnošću