mr Nana Radenković
Silabus


Predmet se bavi analizom savremenih modela organizacije i medijske komunikacije projekata u kulturi i umetnosti. Kroz detekciju pozitivnih primera prakse u lokalnom, regionalnom i međunarodnom kontekstu, ovaj kurs istražuje nove pristupe u procesu produkcije i promocije sadržaja iz oblasti umetnosti, kulture, dizajna, novih medija i šire. Kurs se realizuje kroz teorijski i praktični rad, gostujuća predavanja i studijske posete.