prof. dr Tatjana Rosić Ilić
Obavezni predmet na: Kultura globalnih medija
Izborni predmet na: Odnosi sa javnošću