mr Artur Gedike
Obavezni predmet na: Odnosi sa javnošću

Komunikacijski prostor je „arena“ u kojem aktivnost nikada ne prestaje. Ponekad je pravi izazov razaznati tko je gladijator, tko zvjer a tko je bačen lavovima bez šanse za povratak...i čiji je to prst koji pokazuje gore ili dole.

Na kolegiju korporativne (i kompanijske) komunikacije, akademski, ali i praktično te kritički produbljujemo svoja znanja i saznanja o tome što je okruženje u kojem poslovna organizacija i njezini članovi moraju djelovati i pozicionirati se.

Također saznajemo koji su to alati kojima se možemo služiti kada je u pitanju korporativna komunikacija, interni i eksterni.

Kroz praktične slučajeve dotaknuti ćemo suštinu izazova korporativnih komunikacija i usavršiti se za sve ono što pred nas kao profesionalce organizacija svakodnevno postavlja kao cilj.

Kolokvijski zadatak je priprema press konferencije sa ciljem predstavljanja strategije kompanije u skladu sa programom kolegija Strateški management. Press konferenciju priprema grupa koja će biti definirana tokom semestra u suradnji sa kolegijem Strateški management.

Ispitni zadatak je on-line na način da će studenti koji prijave ispit dobiti pisani zadatak 48 sati prije ispitnog roka tako da zadatak predaju do 24.00 h na dan koji je definiran kao ispitni rok. Da bi svi studenti bili u ravnopravnom položaju u pogledu ispitnog zadatka, prije svega studenti na daljinu koji nisu u mogućnosti pohađati predavanja, zadatak će strukturom biti prilagođen generalnom pristupu u PR-u tako da se može koristiti neke od općih udžbenika o PR-u, npr od IPR-a ili slično.

Konkretne literature u obliku jedne knjige nema kada je ovaj kolokvij u pitanju. Tokom predavanja studentima će biti iskomunicirane knjige koje su korisne za razumijevanje procesa razmišljanja.

Studentima koji su studenti na daljinu preporučam, u skladu sa mogućnostima, ipak dolazak na predavanja.