dr Bogdana Koljević
SAVREMENI KRITIČKI DISKURSI EVROPE
Izborna istraživačka opcija na: Kultura globalnih medija (master studije)
Jesen 2012 - proleće 2013
ESPB 5
Opis kursa:

Prve decenije 21. veka, uz svetsku ekonomsku, političku i društvenu krizu i promene globalnih diskursa, donele su teorijski i praktični porast evroskepticizma i evrorealizma. Kriza EU ispostavila se kao sistemska i višeslojna: kriza političke participacije, pitanje demokratskog deficita, propast multikulturalizma, pitanje političkog subjektiviteta iznedrili su na videlo činjenicu da je reč o legitimacijskoj krizi evropskog projekta per se. U tom svetlu, istražujemo i reflektujemonajnovije analize, fenomene, ali i koncipirane odgovore na ovakvo stanje, sa posebnim akcentom na radikalne politike levice i desnice i pitanje prave demokratije. Osvrćemo se na različite filozofsko-sociološke rasprave (Alan Badju, Tarik Ali, Slavoj Žižek, Jirgen Habermas, Etjen Balibar), kao i na politikološka razmatranja (Pol Tejlor, Tomas Mejer, Džorž Fridman, Džorž Soroš), dok je poseban deo posvećen uvidu u savremeni kritički diskurs Evrope u Srbiji (Samardžić, Antonić, Koljević). Obzirom da je po završetku izbornog predmeta predviđena izrada praktičnog rada, usredsređujemo pažnju i na relevantne naučne i aktivističke sajtove, blogove, video zapise i publicističke tekstove na pomenute teme.

Silabus