prof. dr Tatjana Rosić Ilić
Izborna istraživačka opcija na: Kultura globalnih medija