doc. mr Ivan Kucina
Obavezni predmet na: Digitalne umetnosti i novi mediji
Izborna istraživačka opcija na: Kultura globalnih medija
Izborni predmet na: Odnosi sa javnošću
Silabus
2+2
Мапирање града је средство визуелизације информација која нам омогућује представљање просторних образаца и друштвених релација у градовима. Постављање информација на мапе открива често невидљиве аспекте живота у окружењу и може да упути на нове облике понашања, као и нове начине интервенисања у простору. Мапирање постаје језик који обликује перцепцију и начин разумевања и одређује облике деловања у животном окружењу.