Zoran Milovanović, Miroslav Jovanović

Kratak opis kursa: 
Upoznavanje sa teorijskim osnovama, tehničkim i tehnološkim mogućnostima nastanka, izrade, obrade i arhiviranja klasičnih fotografija, digitalnim fotografijama, kao i razlikama i sličnostima u procesima realizacije oba tipa fotografije. Ovladavanje studenata procesom realizacije analogne i digitalne fotografije kao i njihovim funkcionisanjem u savremenom digitalnom okruženju.
Ishodi učenja: 
Po završetku kursa studenti i studenkinje će:
- biti osposobljeni za upotrebu tehnologija obrade klasične fotografije od faze snimanja do realizacije fotografije 
- znati bitne (definišuće) karakteristike u mišljenju analogne odnosno digitalne fotografije
- znati tehnološke razlike u praktičnom delu realizacije fotografija
- biti osposobljeni za rad u odgovarajućim programima za obradu digitalne fotografija
- biti pripremljeni za praćenje nastave iz drugih praktičnih i teorijskih predmeta koji se bave medijskom kulturom i umetnošću.