Predrag M. Terzić

Predmet je koncipiran tako da studenti mogu da se upoznaju sa novim teorijama i filozofijom medija, kao i sa njihovom primenom unutar savremene umetničke prakse. Prostor delovanja je okrenut ka tome da se opšte teorije medija, koje su nastale u drugoj plovini XX veka, lako prepoznaju i da student adekvatno odreaguje na eksperimentalne medije i tehnološki orjentisane umetničke prakse.

Kada student završi angažovanje na predmetu, očekuje se da  razlikuje, shvati i razume opšte teorijsko kritičke pretpostavke vezane za razumevanje delovanja medija u savremenoj umetničkoj praksi.  Pošto se predmet  odnosi na teorije novih medija i filozofiju medija, student je obučen da primeni različite pristupe rešavanju problema u čitanju teorijskog teksta.