Goranka Matić

Opis kursa:
Studenti će steći osnovna znanja iz istorije fotožurnalizma. Da bi pristupili praktičnom radu pre toga će steći informacije o razlici upotrebe fotografije u dnevnim novinama i magazinskim izdanjima. Tokom semestra biće organizovane posete jednoj od foto agencija. Praktična nastava se sastoji od fotografisanja zavisno od teme (upoznavanje sa žanrovima u fotožurnalizmu: fotografija za intervju, reportažna fotografija, foto vest, foto ilustracija, paparaco vest…)
Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa značajem fotografije u štampi i steknu osnovno praktično iskustvo sa digitalnom tehnologijom od fotografije do pripreme za štampu ili korišćenja u TV emisijama. Ishodi učenja: Studenti će znati šta je dobra a šta loša fotografija u novinama i ostalim medijima.