prof. dr Mirjana Divac Jovanović, mr Ana Vlajković
Silabus

Tokom ovog kursa pokušaćemo na, interaktivan način, da pređemo put od samih početaka psihologije (od antičke Grčke) do moderne psihologije kakvom je danas znamo. Tokom predavanja i vežbi ćemo putovati kroz istoriju razvoja psihologije, upoznavati znamenite ličnosti, ličnosti bez kojih psihologija danas ne bi postojala kao samostalna nauka. Naš rad će se oslanjati na savremena učila, moderne tehnike predavanja i vežbi, individualni mentorski rad (za kolege koje budu izrazile želju).
Nadamo se da ćemo, uz zajednički rad, postići i dobre rezultate.