prof. dr Aleksandra Milićević Kalašić

Čoveku sa mentalnim problemom, bilo da je prolazan ili hroničan, potrebna je pomoć socijalnih radnika u svakoj etapi života od zaštite, preko lečenja i rehabilitacije , do apsolutnog povratka ili boravka što je moguće duže u njegovoj porodičnoj sredini, tj. u zajednici.

U ovom izbornom predmetu zainteresovani studenti će se upoznavati sa osnovnim znanjima iz psihopatologije koja se odnose na njen nastanak, uzroke sa posebnim osvtrom na socijalne faktore i senzibilisati za budući rad sa osobama sa mentalnim problemima.