mr Maja Žeželj

Kurs je ograničen na maksimalno 12 studenata. Na kursu je obavezno prisustvo.