mr Milan Jovanović

Na ovom kursu ćemo se baviti fenomenom brenda, kako elementarno sticanjem znanja o funkcionisanju brenda u marketinškoj industriji (definicijom, elementima i vrstama brenda, načinima komunikacije itd.), tako i teorijski kroz analizu uticaja ovog fenomena na savremeno društvo (kroz ideologiju, semiologiju, propagandu itd.). Cilj kursa je da osposobi studente za praktično bavljenje brendingom u profesionalnoj karijeri, kao i da razvije kritičko mišljenje o ovoj pojavi.


Silabus