Katarina Aleksić
doc. dr Iva Milić
mr Ana Došen

cor mr Marina Milovanović

BIENVENIDOS AL MUNDO DEL ESPAÑOL

Silabus

Predavanja iz španskog jezika će se održavati sredom od 09.00-11.00 u sali S5 na I spratu.

mr Vesna Čelik Babić