Katarina Aleksić
doc. dr Iva Milić
mr Ana Došen
Aleksandra Ćirović
"Grčki jezik" je izborni predmet za studente Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu.
"Grčki jezik 2" ponedeljkom od 9-10h u sali S4. "Grčki jezik 4" ponedeljkom od 10-11h u sali S4.
Za sve informacije o kursu možete se obratiti na e-mail :jelena.nikolic@fmk.edu.rs
mr Ivanka Maksić