Drugi strani jezici koji se mogu učiti na Fakultetu
Prof. Katarina Aleksić
Prof. Iva Milić
Prof. Ana Došen
"Grčki jezik" je izborni predmet za studente Fakulteta za medije i komunikacije u Beogradu.
Za sve informacije o kursu možete se obratiti na
e-mail :jelena.nikolic@fmk.edu.rs
Prof. Ivanka Maksić