Organizator: Centar za stručnu praksu i karijerno savetovanje studenata, kancelarija broj 220 (II sprat)
Telefon: 011/26-28-124
Kontakt: ma Maria Cerovina