Letnja škola Ekologije transdisciplinarnosti i savremene umetnosti

Pozivamo vas na drugu letnju školu Departmana za humanistiku i teoriju umetnosti i medija, koja će se održati od 4. do 6. septembra 2019. godine, u terminu od 17 do 20h u Sali 9 FMK (Karađorđeva 65).

Letnja škola Ekologije transdisciplinarnosti

Na koji način je danas, u vreme ‘posle’ postmoderne, moguće misliti odnose prakse i teorije?
Osnovna ideja ove letnje škole jeste da je takav odnos nužno transdisciplinaran jer savremena umetnost i savremena teorija donose u svom uodnošavanju stvaranje hibridnih teorijsko-praktičnih polja. Pojam ekologije služi da bi se opisalo to novonastalo stanje u kome umetnost i teorija tvore složena okruženja u kojima se granice između disciplina, metodologija i znanja gube i nastaju nove, nomadske forme života.

Učestvuju: Kristina Bojanović, prof. dr Jovan Čekić, prof. dr Dubravka Đurić, prof. dr Andrija Filipović, doc. dr Aleksa Milanović, prof. dr Ana Petrov, prof. dr Maja Stanković, prof. dr Nataša Teofilović, prof. dr Miodrag Šuvaković.

Škola je najava master i doktorskih studija na Fakultetu za medije i komunikacije:
master programa Transdisciplinarna humanistika i teorija umetnosti,
master programa Kreativno mišljenje i subverzivne strategije i
doktorskog programa Transdiciplinarne studije savremene umetnosti i medija.

Učešće na letnjoj školi je besplatno i otvoreno za sve zainteresovane. Molimo vas da prijavu za učešće na letnjoj školi pošaljete na imejl fmk@singidunum.ac.rs.

PROGRAM:

Sreda, 4. septembar
17h dr Andrija Filipović – Antropocenska materijalnost umetničkog dela
18h dr Dubravka Đurić – Ekokritika
19h dr Ana Petrov – Ekologija nostalgije

Četvrtak, 5. septembar
17h dr Miško Šuvaković – Antilogika katastrofe: umetnost i krizni ekoafekti
18h Kristina Bojanović – Etično stanovanje: most između jeste i treba
19h dr Aleksa Milanović – Astrobiologija: dijalog između nauka (lecture performance)

Petak, 6. septembar
17h dr Maja Stanković – Zašto digitalna istorija umetnosti?
18h dr Nataša Teofilović – Ekoelektronika: društvene kontradikcije
19h dr Jovan Čekić – Umetnost i algoritamska moć

prof. dr Tanja Rosić /ass. Rastko Petrović i Vanja Seničić

Otvoreni kurs: Kontekstualne umetničke prakse

Zašto je kontekst bitan za savremenu umetnost? Kako je kontekst od skupa spoljašnjih okolnosti na kraju 20. veka postao sastavni deo produkcije i prezentacije umetničkog rada? Da li je na kraju 20. i početku 21. veka ono što definiše umetnički rad upravo kontekst?

Kontekstualne umetničke prakse

Jedna od najzanimljivijih pojava u savremenoj umetnosti je nestajanje jasnih razlika između umetničkog i neumetničkog, gubitak specifičnog umetničkog kvaliteta. Efekat toga je da sve ili gotovo sve može biti deo umetničkog rada, što razumevanje savremene umetnosti čini kompleksnim i različitim u odnosu na konvencionalno poimanje umetnosti. Ovaj istraživački kurs će ponuditi nove interpretativne alate za razumevanje savremene umetnosti polazeći od pretpostavke da ključnu ulogu u tome ima upravo kontekst.

Otvoreni kurs prof. dr Maje Stanković  održaće se u letnjem semestru na Departmanu za digitalne umetnosti FMK, od februara do maja 2019. Učešće na kursu je besplatno i otvoreno za sve zainteresovane. Prijavu možete poslati na imejl: maja.stankovic@fmk.edu.rs.

Maja Stanković Kontekstualne umetničke prakse FMK
Kontekstualne umetničke prakse
Istraživanja:

I modul: Kontekstualizacija
Od analognog do digitalnog teksta

Zašto kontekst?
Šta je kontekst? Kako se može definisati? Zašto je neophodan za razumevanje savremene umetnosti?

Kako funkcioniše kontekst?
Kako funkcioniše u tradicionalnoj umetnosti, kako u modernoj, a kako u savremenoj umetnosti?

Istraživački rad: vizuelizacija teksta
Šta je konceptualna analiza, šta relaciona i zašto je bitna vizuelizacija?

• Prezentacije istraživačkog rada

 

II modul: rekontekstualizacija

Šta je fragmentarno mišljenje u umetnosti i kakva je njegova veza sa kontekstom?
Suština, dubina, unutrašnji smisao ili…?

Temporalnost
Kako je temporalnost postala naša “sudbina”? Da li živimo u doba “večne” temporalnosti?

Istraživački rad
Da li isti motiv / predmet / umetnički rad ima isto značenje bez obzira na kontekst? Kako se menja smisao u odnosu na kontekst? Šta znači “kontrolisati” kontekst?

• Prezentacije i razgovor

 

III modul: individualni istraživački rad

Kako su nestale jasne granice između institucionalnog i vaninstitucionalnog umetničkog delovanja?
Kako je muzej izgubio eksluzivnu ulogu?

Kako su nestale jasne granice između umetničkog i ne-umetničkog?
Kako je biopolitika ušla u umetnost? Šta su biopolitičke prakse? Zašto su kontekstualne?

Istraživački rad
Kako kontekstualizovati istraživanje? Kako kontekstualizovati umetnički rad?
Kako prepoznati intenzitet kontekstualne senzibilnosti?

• Prezentacije, razgovor…

Otvoreni kurs:

Z-AB Savremene estetike i teorije umetnosti

Dvanaest umetničkih, teorijskih i estetskih revolucija 20.-21. veka

 

Otvoreni kurs profesora Miška Šuvakovića održaće se od februara do maja 2019. godine na Fakultetu za medije i komunikacije.

 

Kurs Z-AB Savremene estetike i teorije umetnosti je otvoren promotivni kurs doktorskih i master studija na Fakultetu za medije i komunikacije.

 

 

Termini predavanja:

 

27.02.2019.
01. Uvodno predavanje : između progresa i katastrofe

REZOVI kroz političke, estetske, teorijske, kulturalne, medijske i umetničke REVOLUCIJE.

 

06.03.2019.
02.Revolucije u slikarstvu

Kontradikcije ekrana, površine, predmeta i instalacije. Fikcionalizacija i defikcionalizacija slike slikarstva. Od kubizma do slikarstva u vremenu medija.

 

13.03.2019.
03. Revolucija u umetničkom obrazovanju: 100 godina Bauhausa

Istorija Bauhausa i njegovih uticaja. Preobražaji umetničkog obrazovanja, obrazovni obrt, samoobrazovanje, globalna i lokalna kritika umetničkog obrazovanja.

 

20.03.2019.
04. Fotografske revolucije

Ontologizacija, deontologizacija, reontologizacija, serijalizacija i cirkulacija fotografske slike. Da li fotografija preuzima funkcije slikarstva?

 

27.03.2019.
05. Skulptorske revolucije

Objekt – situacija – događaj / skulptura – instalacija – arhitektura – geografija. Strategije prostornog obrta i 3D oblikovne politike.

 

10.04.2019.
06. Revolucije umetnosti

Umetnost – Antiumetnost – Postumetnost – Aproprijacije realnog. Umetničke gerile, taktički performativi. Komunistička ili kapitalistička ekspanzija proizvodnje novog posredstvom umetnosti.

 

17.04.2019.
07. Teorijske revolucije u umetnostima

Fenomenologija – Poststrukturalizam – Kulturalne studije – Post-teorijski uslov. Frontalna suočenja teorije i filozofije umetnosti. Globalni građanski rat ili krize vidljivosti teorije i filozofije!?

 

24.04.2019.
08. Revolucije izvođenja

Analitika art performativa. Od teatra do performans umetnosti i od performans umetnosti do medijskog performativa. Od baleta preko plesa do konceptualne i medijske koreografije.

 

08.05.2019.
09. Arhitektonske i urbanističke revolucije

Muzej – Antimuzej : Grad i Antigrad. Revolucije u javnoj sferi – politika kritičnog dispozitiva. Vidljivost oblika života i arhivske infrastrukture.

 

15.05.2019.
10. Filmske revolucije

Eksperimentalni film naspram bioskopskog narativnog filma i kućnog story tellinga u TV serijama. Aproprijacija eksperimentalnog u komercijalnim produkcijama i prezentacijama pokretnih slika.

 

22.05.2019.
11. Digitalne revolucije – svet de-re medija

Od analogne do digitalne umetnosti, kulture, društva i postljudskog. Gde se nalazi tvoje/moje jastvo?

 

29.05.2019.
12. Revolucija oblika života

Asamblažna, dispozitivna i infrastrukturalna revolucionarna estetizacija oblika života. Nuklearna politika i umetnost. Umetnost i politika složenosti u vremenu globalnih ekoloških kriza. Ekologija između progresa i katastrofe.

 

prof. dr Novica Milić