Pozivamo vas na novi ciklus predavanja “AB-Z savremene estetike i teorije umetnosti” – Kako studirati i kako predavati savremenu umetnost kroz teoriju umetnosti od 29. avgusta do 25. septembra 2018. na Fakultetu za medije i komunikacije.

AB-Z savremene estetike i teorije umetnosti

Predavanjima na letnjoj školi AB-Z savremene estetike i teorije umetnosti tematizuju se savremene umetičke prakse, odnosi prakse i teorije umetnosti, uslovi studiranja i predavanja u savremenom umetničkom obrazovanju.

Predavači: dr Miško Šuvaković, dr Jovan Čekić, dr Maja Stanković, dr Nataša Teofilović, dr Ana Petrov, dr Dragana Stojanović, dr Andrija Filipović.

Asistent letnje škole: ma Aleksa Milanović

Predavanja će se održavati sredom od 18 do 20.45h na Fakultetu za medije i komunikacije u Karađorđevoj 65 u Beogradu.

Učešće na kursu je besplatno i otvoreno za sve zainteresovane. Prijavu možete poslati na mejl fmk@singidunum.ac.rs.

Program letnje škole se odigrava kroz deset predavanja naših profesora i diskusije sa učesnicima:

29.08.2018.

18-18.45h Epistemologija umetnostidr Miško Šuvaković

19-19.45h Afekt, znanje i umetnostdr Andrija Filipović

20-20.45h Diskusija

 

05.09.2018.

18-18.45h Biopolitička umetnost: uvođenje umrežene slikedr Maja Stanković

19-19.45h Analiza jugoslovenstva u popularnoj kulturidr Ana Petrov

20-20.45h Diskusija

 

12.09.2018.

18-18.45h Postmedijske, aproprijacijske i participatorne umetničke praksedr Miško Šuvaković

19-19.45h Umetnost kao medij i rezervoar sećanjadr Dragana Stojanović

20-20.45h Diskusija

 

19.09.2018.

18-18.45h Roboti, umetnost, novi svetdr Nataša Teofilović

19-19.45h Granične prakse:Novi/post/de-re mediji i performans umetnostdr Miško Šuvaković

20-20.45h Diskusija

 

26.09.2018.

18-18.45h Filozofija, estetika i teorija umetnosti kao medijska produkcijadr Miško Šuvaković

19-19.45h Politike vidljivosti: s onu stranu uokvirenja; umrežene slikedr Jovan Čekić

20-20.45h Diskusija

 

Letnja škola “AB-Z savremene estetike i teorije umetnosti” realizuje se u okviru programa postdiplomskih studija na Fakultetu za medije i komunikacije:
Doktorske transdisciplinarne studije savremene umetnosti i medija,
Master studije Savremene transdisciplinarne humanistike i teorije umetnosti,
Master studije Digitalne umetnosti,
Master studije Komunikacija i odnosa sa javnošću.

Fakultet za medije i komunikacije vas poziva na otvoreni promotivni kurs za master i doktorske studije 
AB-Z SAVREMENE ESTETIKE I TEORIJE UMETNOSTI 
koji će profesor dr Miško Šuvaković održati tokom letnjeg semestra 2018. godine na FMK u Beogradu (Karađorđeva 65).  

Predavanja će se održavati sredom od 19h do 21h u Sali 9 na petom spratu Fakulteta za medije i komunikacije. Prvo predavanje održaće se 14. februara 2018. godine.

Učešće na kursu je besplatno i otvoreno za sve zainteresovane, odnosno za prvih 15 prijavljenih učesnika. Prijavu možete poslati na mejl fmk@singidunum.ac.rs.

Teme predavanja su:

1.  Razaranje hegemone slike sveta : DADA 

2.  Nesvesno u doba mehaničke i digitalne re/produkcije : NADREALIZAM

3.  Funkcija i kontrafunkcija : SOCIJALISTIČKI MODERNIZAM 

4.  Taktička kretanja - eksplozija jastva : FLUKSUS I NOVI MEDIJI

5.  Umetnost i teorijske kompetencije : KONCEPTUALNA UMETNOST

6.  Kritički potencijal umetnosti : ISTOČNO EVROPSKA KONCEPTUALNA UMETNOST 

7.  Bihevioralna vidljivosti : PERFORMANS UMETNOST

8.  Politika identiteta : ROD i UMETNOST 

9.  Ljudsko/postljudsko/neoljudsko : od NOVIH MEDIJA do POSTMEDIJA i dalje...

10. Sive zone umetničkih i kulturalnih produkcija : UMETNOST POSLE POSTMODERNE

11. Revizionističke teorije arhitekture : ARHITEKTURA, UMETNOST I FILOZOFIJA

12. Institucionalna kritika umetnosti : INFRASTRUKTURE – AGENCY