Laboratorija predstavlja istraživačko-nastavnu jedinicu koja funkcioniše u okviru odeljenja za psihologiju na Fakultetu za medije i komunikacije. Njena prvenstvena funkcija je uključivanje studenata u naučno-istraživački proces, odnosno omogućavanje studentima da prođu kroz sve faze naučnog istraživanja. Pored toga, u okviru laboratorije biće organizovane edukacije vezane za različite metodološke i statističke procedure koje se koriste u istraživačkom radu. Takođe, biće organizovane i tribine na kojima će gostovati istraživači iz oblasti psihologije iz različitih institucija u Srbiji.