Returning to this web site?

Login here using your username and password
(Cookies must be enabled in your browser)Help with Cookies must be enabled in your browser (new window)
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Najpre odaberite svoj kurs sa spiska kurseva krećući se kroz kategorije, i ukoliko već imate username i password, kucajte tačno podatke vodeći računa o velikim i malim slovima, brojevima i ostalim znacima, kako biste ušli na kurs na koji ste prijavljeni.

Ukoliko nemate username i password, prijavite se na sistem unoseći pažljivo sve tražene podatke. Username ima format ime.prezime a password mora biti od najmanje 8 znakova, gde je barem jedno slovo veliko, takođe barem jedan broj, i barem jedan znak koji nije ni slovo ni broj (već tipa +*%-/=?!). Zapamtite ili zapišite svoju lozinku! Unesite pažljivo i ostale tražene podatke. Vaša email adresa mora biti ona koju već imate na našem fakultetu (tipa ime.prezime@fmk.edu.rs). Vaš username i password će biti isti za sve kurseve ovde i uvek te podatke unosite tačno kako ste ih registrovali. Nakon unosa svih traženih podataka, biće poslat validacioni kod na vašu email adresu @fmk.edu.rs čime ćete aktivirati svoj pristup e.FMK sistemu. Kad budete ušli u e.FMK upišite se (enroll) u odabrani kurs ukoliko je ta opcija dopuštena za kurs.

Bićete trajno isključeni sa ovog sistema ukoliko unesete pogrešne podatke o sebi! U to se ubraja i pisanje imena i prezimena bez naših slova.