Vesti

Konkurs za umanjenje školarine

 
Slika Zvonko Stanković Banjeglav
Konkurs za umanjenje školarine
napisao/la Zvonko Stanković Banjeglav - utorak, 21. maj 2019., 13:37
 

Fakultet za medije i komunikacije raspisuje konkurs za umanjenje školarine u školskoj 2019/20. godini prema sledećim uslovima:

Upis na II godinu studija

Studenti koji su ispunili sledeće uslove:

 • ostvarili prosečnu ocenu 9,00
 • položili sve ispite u prvom junskom ispitnom roku i stekli 60 ESPB
 • angažovali se u vannastavnim aktivnostima Fakulteta
 • rođeni 1999. godine ili kasnije

oslobađaju se 10% od ukupnog iznosa školarine za drugu godinu.

Studenti koji su ispunili sledeće uslove:

 • ostvarili prosečnu ocenu  9,7
 • položili  sve ispite u prvom junskom ispitnom roku i stekli 60 ESPB
 • angažovali se u vannastavnim aktivnostima Fakulteta
 • rođeni 1999. godine ili kasnije

oslobađaju se 20% od ukupnog iznosa školarine za drugu godinu.

Upis na III godinu studija

Studenti koji su ispunili sledeće uslove:

 • ostvarili prosečnu ocenu  9,5
 • položili  sve ispite u prvom junskom ispitnom roku i stekli 120 ESPB
 • angažovali se u vannastavnim aktivnostima Fakulteta
 • rođeni 1998. godine ili kasnije

oslobađaju se 20% od ukupnog iznosa školarine za treću godinu.

Studenti koji su ispunili sledeće uslove:

 • ostvarili prosečnu ocenu  9,7
 • položili  sve ispite u prvom junskom ispitnom roku i stekli 120 ESPB
 • angažovali se u vannastavnim aktivnostima Fakulteta
 • rođeni 1998. godine ili kasnije

oslobađaju se 35% od ukupnog iznosa školarine za treću godinu.

 

Upis na IV godinu studija

Studenti koji su ispunili sledeće uslove:

 • ostvarili prosečnu ocenu  9,5
 • položili  sve ispite u prvom junskom ispitnom roku i stekli 180 ESPB
 • angažovali se u vannastavnim aktivnostima Fakulteta
 • rođeni 1997. godine ili kasnije

oslobađaju se 30% od ukupnog iznosa školarine za četvrtu godinu.

Studenti koji su ispunili sledeće uslove:

 • ostvarili prosečnu ocenu  9,7
 • položili  sve ispite u prvom junskom ispitnom roku i stekli 180 ESPB
 • angažovali se u vannastavnim aktivnostima Fakulteta
 • rođeni 1997. godine ili kasnije

oslobađaju se 50% od ukupnog iznosa školarine za četvrtu godinu.

Fakultet obezbeđuje umanjenje školarine za najviše pet studenata po godini studija, odnosno ukupno petnaest studenata.

Zainteresovani studenti dostavljaju dekanatu molbu u dva primerka.

Konkurs je otvoren do petka, 28. juna 2019. godine do 14 časova. Kasnije pristigla dokumentacija neće biti razmatrana.

Odluka o umanjenju školarine biće objavljena do 30. septembra.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti doc. dr Ani Došen na ana.dosen@fmk.edu.rs.