Vesti

Predstavnici Studentskog parlamenta FMK

 
Slika Simona Žikić
Predstavnici Studentskog parlamenta FMK
napisao/la Simona Žikić - sreda, 20. februar 2019., 17:53
 

Studentski parlament otvara glasanje za predstavnike svakog studijskog programa i godine, u skladu sa ustanovljenim statutom Studentskog parlamenta, kojim se definiše rad parlamenta.

Predstavnici svake godine i studijskog programa biće regrutovani nakon što ih studenti odaberu/izglasaju na način koji samostalno odaberu.

Uloga izabranih predstavnika je da zastupaju i informišu svoju generaciju programa koji studiraju, u odnosu na sva pitanja, stavove i aktivnosti parlamenta (prema članu 10. Statuta). Aktivnosti će se odvijati u odnosu na odluke koje će biti donete glasanjem predstavnika na sastancima.

Mole se studenti svake godine i studijskog programa da do ponedeljka (25.02.) izaberu predstavnika, koji potom treba da se javi na imejl Studentskog parlamenta (studparlament@fmk.edu.rs) do 23:59 navedenog datuma. Ukoliko određena godina studijskog programa ima više od 100 studenata koji regularno pohađaju fakultet, studenti biraju po dva predstavnika.

Kako bi svaka godina svih studijskih programa imala svoj glas u parlamentu, ističemo da je neophodno da se izabrani predstavnici jave na imejl do navedenog roka. U imejlu je potrebno navesti svoje ime, prezime, broj indeksa, studijski program i godinu koju zastupa izabrani predstavnik.

Ukoliko predstavnik ne bude izabran i prijavljen do navedenog roka, studijski program te generacije koja nema predstavnika neće imati pravo glasa u odlukama koje se budu donosile na sastancima parlamenta sa ostalim predstavnicima.

Prvi sastanak biće zakazan nakon regrutovanja izglasanih predstavnika. Prisustvo svih predstavnika je obavezno.

Lep početak semestra želi vam vaš Studentski parlament FMK.