Vesti

Istraživački boravak u Francuskoj

 
Slika Simona Žikić
Istraživački boravak u Francuskoj
napisao/la Simona Žikić - utorak, 3. juli 2018., 13:25
 

Konkurs za stipendiju kratkog istraživačkog boravka u Francuskoj – oblast istraživanja: ravnopravnost žena i muškaraca i studije roda

Predsednik Republike Francuske proglasio je ravnopravnost žena i muškaraca za nacionalni prioritet za vreme svog petogodišnjeg mandata. Borba protiv rodnih stereotipa i protiv diskriminacije žena u društvu ili u porodici takođe je prioritet francuske diplomatije u svetu.

Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji u 2018. godini žele da podrže mlade naučnike i naučnice iz Srbije koji se bave pitanjima ravnopravnosti  između polova i pitanjima roda.

Pet stipendija kratkog boravka biće dodeljeno srpskim istraživačima oba pola ili stručnjacima iz ove oblasti za boravak u istraživačkom timu ili ekspertskoj grupi u Francuskoj koja se bavi ovom tematikom.

Kratak boravak predviđen je isključivo u periodu između 25. septembra 2018. i 31. decembra 2018. godine. Stipendija pokriva troskove boravka, smeštaja i osiguranja. Troškove putovanja pokrivaju sami stipendisti.

Kandidature treba dostaviti lično ili ih poslati običnom ili elektronskom poštom do 6. septembra 2018. Nepotpune kandidature kao i one dospele posle ovog datuma neće se razmatrati.

Više informacija na linku: http://www.institutfrancais.rs/category/profesionalci/nauka-profesionalci/nauka-konkursi/