dr Kristina Brajović Car, ma Danica Čigoja
Kurs je ograničen na 50 redovnih studenata sa Psihologije, plus 25 sa Novinarstva i Komunikacija, gde mogu i studenti na daljinu.

Silabus