prof. dr Jelisaveta Blagojević
Izborni predmet na: Kultura globalnih medija
Kolokvijalni predmet na: Odnosi sa javnošću