Nebojša Bašić, Milena Đorđević

Upoznavanje sa tehničkim i tehnološkim, kao i teorijskim osnovama i mogućnostima primene svetlosti u kreiranju fotografije kroz izučavanje prirode svetlosti, metoda merenja inteziteta, karaktera svetlosti, pravcem i materijalizacijom, temperaturom boje kao i osvetljavanjem realne scene i rasponom kontrasta. Istovremeno, studenti i studentkinje će se, kroz teorijski i praktični rad, upoznati sa glavnim likovnim elementima fotografije, njihovom organizacijom unutar definisane vizuelne celine kao što je fotografija i dejstvom psiholoških opažajnih sila na likovne elemente fotografije u formiranju ukupnog utiska. Po završetku kursa studenti i studenkinje će razumeti značaj i funkciju svetlosti u komponovanju određene vizuelne celine, pre svega, fotografije i biti osposobljeni za rad sa različitim rasvetnim telima.