Kurs, koji traje jedan semestar, vodiće predavači Uroš Bobić, Ivan Kovačević i Milovan Knežević, uz povremena gostovanja urednika, novinara i producenata iz redakcija Javnog servisa (Radio Beograd I i II) i komercijalnih radio stanica. Pored 3 ESPB boda za jednosemestralnu praksu, i prilike da svoje studije obogatite pravim, “živim” radijskim iskustvom, najboljim studentima kursa na raspolaganju će biti i plasman njihovih radova na domaćim FM radio-stanicama, kao i redovan angažman na fakultetskom radiju FMK. Kolokvijum i ispitni zadatak polagaće se predajom praktičnog rada - kraće ili duže radijske forme - na zadatu temu. Prijavljivanje se obavlja “enrolovanjem” na stranicu kursa koja se nalazi u delu Projekti, a sva pitanja i dodatne informacije možete dobiti slanjem poruke na e-mail adresu uros.bobic@fmk.edu.rs
prof. dr Stanko Crnobrnja
prof. dr Thomas Bauer
Laboratorija predstavlja istraživačko-nastavnu jedinicu koja funkcioniše u okviru odeljenja za psihologiju na Fakultetu za medije i komunikacije. Njena prvenstvena funkcija je uključivanje studenata u naučno-istraživački proces, odnosno omogućavanje studentima da prođu kroz sve faze naučnog istraživanja. Pored toga, u okviru laboratorije biće organizovane edukacije vezane za različite metodološke i statističke procedure koje se koriste u istraživačkom radu. Takođe, biće organizovane i tribine na kojima će gostovati istraživači iz oblasti psihologije iz različitih institucija u Srbiji.