Otvoreni kurs
XZY savremene estetike i teorije umetnosti: umetnost kroz teoriju

Novi otvoreni kurs profesora Miška Šuvakovića ima za cilj raspravu i demonstraciju uloge teorije umetnosti, teorije umetnika i teorije u umetnosti u polju savremene hibridne, performativne i post/de-re medijske umetnosti. Ukazaćemo na granične zone filozofije i teorije kulture/medija prema antropologiji, istoriji umetnosti, psihoanalizi, teorijama politike u odnosu na intuitivne impakte i konceptualne modalitete teorije umetnosti.

XZY savremene estetike i teorije umetnosti: umetnost kroz teoriju

Teorija umetnosti ili filozofija umetnosti je diskurs humanistike – estetike, istorije umetnosti, istorije kulture, teorije obrazovanja, antropologije – čiji je predmet umetnost u istorijskom i aktuelnom smislu. Teorija umetnika je diskurs koji govore, pišu ili objavljuju umetnici o svom radu ili viđenju aktuelnog sveta. Teorija u umetnosti označava prisustvo različitih teorijskih diskursa koji potiču izvan sveta umetnosti u svetovima umetnosti.

Na otvorenom kursom ”XZY savremene estetike i teorije umetnosti: umetnost kroz teoriju” razmatraćemo više studija slučaja: odnos avangarde i neoavangarde; status konceptualne i postkonceptualne umetnosti; analitiku baroka, nadrealizma i savremene umetnosti; odnos umetnosti života; inter- i trans- odnose umetnosti i medija.

Otvoreni kurs dekana FMK, profesora Miška Šuvakovića, održaće se od februara do aprila 2020. godine na Fakultetu za medije i komunikacije. Učešće na kursu je besplatno i otvoreno za sve zainteresovane. Prijavu možete poslati na mejl: fmk@singidunum.ac.rs.

 
 
 
 
XZY SAVREMENE ESTETIKE I TEORIJE UMETNOSTI
Umetnost kroz teoriju

26.02.2020. 19h
Peter Bürger, Jacques Rancière, Peter Weibel, Benjamin H.D. Buchloh + Theodor Adorno
UMETNOST I POLITIKA
AVANGARDNA/NEOAVANGARDNA UMETNOST

04.03.2020. 19h
Lucy R. Lippard, Charles Harrison, Boris Groys, Peter Osborne + Ludwig Wittgenstein
UMETNOST I EPISTEMOLOGIJA
KONCEPTUALNA/POSTKONCEPTUALNA UMETNOST

11.03.2020. 19h
Jacques Lacan, Kathy Acker, Hélène Cixous, Xavier Le Roy, Andrea Fraser + John Cage
TEORIJA I IZVOĐENJE
UMETNOST I LECTURE PERFORMANCE
Izvođenja lecture performance-a: Ana Popović, Aleksa Milanović Luka Bešlagić

25.03.2020. 19h
Giorgio Agamben, Catherine Malabou, Achille Mbembe, Bruno Latour + Hannah Arendt i Walter Benjamin
UMETNOST I ANTROPOLOGIJA
KRIZE OBLIKA ŽIVOTA U SAVREMENOJ UMETNOSTI

01.04.2020. 19h
Friedrich Kittler, Vilém Flusser, Brian Massumi, Pamela Lee + Gilles Deleuze i Felix Guattari
UMETNOST I TAKTIČKI MEDIJI
PREKO SVETA UMETNOSTI DO AFEKTIVNIH IMPAKTA

 

Otvoreni kurs je promocija doktorskih i master studija na Fakultetu za medije i komunikacije.