dr Rastko Močnik, redovni profesor i dr Rade Pantić, docent

Izborni predmet za studijski program: Komunikacije i odnosi s javnošću, Upravljanje ljudskim resursima