dr Jovan Čekić, redovni profesor

Obavezan predmet za studijske programe: Komunikacije i odnosi s javnošću