Naziv predmeta “Kulturna diplomatija”; Master, I godina, I semester (zimski); Predavaci: Milos Strugar i Dr Maja Pelevic; Studijski program “Medjunarodni odnosi i diplomatija”; Obavezan predmet za ovaj studijski program i izborni za druge master studijske programe; Broj ESPB 8.
Studenti i studentkinje ce se upoznati sa ulogom kulture u diplomatiji, kao jednim od bitnih elemenata «meke sile» i efikasnim nacinom da se promovisu nacionalni interesi i afirmise medjunarodna pozicija zemlje. Poseban znacaj ce biti posvecen nekim od najznacajnijih i ujedno najkontroverznijih medjunarodnih pitanja u globalizovanom i digitalnom svetu, kao sto su razumevanje drugih kultura i kulturoloskih razlika, medjukulturna komunikacija, kao i buducnost multikulturalnih drustava.
Predavanja ce ukljuciti i sledece teme: Kakva je uloga umetnika u kulturnoj diplomatiji, koliko treba da bude «buntovnik» /«patriota» , da li je moguće biti i jedno i drugo?; “Mi” i “Oni” – šta se očekuje od umetnika iz istočne Evrope, strategije otpora u pokušaju razbijanja stereotipa; Kreiranje pozitivne I prepoznatljive slike o drzavi; Negovanje i promocija kulturne baštine; Turizam; Gastrodiplomatija; Kultura, etika i komunikacije; Sukob civilizacija i kultura ili sukob neznanja i nerazumevanja civilizacijskih i kulturoloških razlika; Kultura u vreme globalnog nadzora i promena perspektive kroz stvaranje novih globalnih pokreta; Ko su heroji današnjice, ko sve može da bude «uzbunjivač»?